Koppelingen linkse draad

Akzo koppelingen met linkse draad voor natriumhypochloriet

Speciaal voor natriumhypochloriet is een Akzo koppeling ontwikkeld met linkse schroefdraad. Natriumhypochloriet reageert heftig met zuren onder vorming van giftig chloorgas. Men dient dus te vermijden, dat natriumhypochloriet in contact komt met zuren, omdat aanzienlijke hoeveelheden chloorgas kunnen vrijkomen. Chloorgas kan beschadiging van luchtwegen en longen veroorzaken.

Als extra veiligheid en ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen is specifiek voor het verladen van natriumhypochloriet de complete koppeling uitgevoerd in wit polyetheen (HDPE) en voorzien van linksdraaiende schroefdraad. Dit om te voorkomen dat een chauffeur per ongeluk natriumhypochloriet vermengd met zuren door aan te sluiten op de verkeerde tank, de koppeling past gewoon niet op de zwarte rechtsdraaiende Akzo koppeling.

In Nederland is het gebruik van deze speciale koppeling zelfs wettelijk verplicht gesteld voor alle laad- en losplaatsen van natriumhypochloriet.